Category Archives: Đập nước di động

Đập nước di động

Chuyển hướng dòng chảy – Đập nước di động

Ý tưởng sản phẩm bắt đầu trong lúc nhà sáng lập đang xem chương trình truyền hình một trận lũ lụt trên sông Manitoba trên tivi tại Canada năm 1998. Đã và đang được sử dụng rộng rãi hơn 37 quốc gia trên thế giới, sản phẩm tuyệt vời trong công tác ngăn chặn tàn […]