Category Archives: VAN PHẲNG/ PENSTOCK

VAN PHẲNG/ PENSTOCK

Van phẳng/ Penstock – Điều tiết, kiểm soát nước

Van phẳng/ van phai – penstock là thiết bị được sản xuất cơ khí có thể xoay hoặc trượt thiết bị này có khe, bản lề hoặc một trục xoay dọc hoặc xoay ngang theo thiết bị đóng mở (có thể bằng tay quay hoặc động cơ điện). Ứng dụng: Van cửa phai thường được sử […]